Nhân cách Hồ Chí MinhNhân cách Hồ Chí Minh
QĐND - Nhân cách của từng người không tự nhiên có sẵn khi ra đời mà được hình thành, phát triển và hoàn thiện trong cuộc sống của người ấy.
Xem tiếp
Xây dựng con người Việt Nam trong thời đại mới từ góc nhìn giá trị Xây dựng con người Việt Nam trong thời đại mới từ góc nhìn giá trị
QĐND - Xây dựng hệ giá trị con người là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển văn hóa, hoàn thiện con người và luôn được đề cao, coi trọng tại nhiều quốc gia. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) của Đảng đã đặt ra mục tiêu: “Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam”.
Xem tiếp
Nhà giáo trong quốc gia chuyển đổi số Nhà giáo trong quốc gia chuyển đổi số
QĐND - Để nhà giáo trở thành công dân học tập trong quốc gia chuyển đổi số theo yêu cầu của Quyết định số 749/QĐ-TTg (3-6-2020), ngành giáo dục cần nhạy bén và nhanh chóng triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá mô hình “công dân học tập”...
Xem tiếp
Nhân lực chất lượng cao - yếu tố cạnh tranh cốt lõi của quốc gia Nhân lực chất lượng cao - yếu tố cạnh tranh cốt lõi của quốc gia
QĐND - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Để làm rõ khía cạnh thực hiện chủ trương tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nhân lực chất lượng cao, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn PGS, TS Hoàng Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) xung quanh vấn đề này.
Xem tiếp
Đổi mới cán bộ, mấu chốt của chỉnh đốn ĐảngĐổi mới cán bộ, mấu chốt của chỉnh đốn Đảng
QĐND - Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” (đăng Báo Quân đội nhân dân hằng ngày, số ra ngày 1-9-2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định 5 bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ những nhiệm kỳ trước, trong đó “công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (xây dựng tổ chức, xây dựng con người) phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ” được xem là bài học kinh nghiệm thứ nhất, có tầm quan trọng hàng đầu.
Xem tiếp
Bộ Tổng Tham mưu - 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Bộ Tổng Tham mưu - 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
QĐND - Được thành lập ngay sau sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) là cơ quan tham mưu chiến lược để chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang (LLVT) trong cả nước.
Xem tiếp
Bản tuyên ngôn lịch sử Bản tuyên ngôn lịch sử
QĐND - Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công, với tầm nhìn sáng suốt của một nhà cách mạng từng trải, lão luyện, trong phiên họp đầu tiên của Thường vụ Trung ương Đảng sau khi trở về Hà Nội, ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra đề nghị phải soạn thảo ngay bản Tuyên ngôn Độc lập để trình bày trước cuộc mít tinh ở Hà Nội, khi Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra mắt quốc dân.
Xem tiếp
Một thời đại mang tên Hồ Chí Minh Một thời đại mang tên Hồ Chí Minh
QĐND - Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của sự nghiệp giải phóng đất nước ra khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân phương Tây, kiến lập nền dân chủ, cộng hòa; thời đại dân tộc nỗ lực thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu để đến với mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc trong nghĩa trọn vẹn của nó.
Xem tiếp
Bài 3: Người Việt Nam hiện đại - những điều cần có (Tiếp theo và hết)Bài 3: Người Việt Nam hiện đại - những điều cần có (Tiếp theo và hết)
QĐND - Đời sống xã hội thay đổi với tốc độ chóng mặt trên phạm vi toàn thế giới. Có những thay đổi định đoán được. Cũng có những thay đổi hết sức bất ngờ. Điều đó tác động một cách sâu sắc và toàn diện đến đời sống của mỗi con người.
Xem tiếp
Bài 2: Phẩm chất người Việt trong đời sống hiện nayBài 2: Phẩm chất người Việt trong đời sống hiện nay
QĐND - Đã có người nước ngoài ước mơ sau một đêm mình có thể trở thành người Việt Nam!
Xem tiếp
go top