Trọng dụng đội ngũ trí thứcTrọng dụng đội ngũ trí thức
QĐND - Trong các giai đoạn phát triển của loài người nói chung, của lịch sử Việt Nam nói riêng, trí thức luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong sáng tạo và truyền bá tri thức và vì vậy, họ chính là nền tảng của tiến bộ xã hội.
Xem tiếp
"Một ngày vui sướng" "Một ngày vui sướng"
QĐND - Ngày ấy là ngày 6-1-1946, ngày của 75 năm trước, Bác Hồ gọi là: “Một ngày vui sướng”! Ngày ấy thực sự là một ngày vui sướng, bởi là ngày mà người dân nước ta với tư cách là công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lần đầu tiên được “hưởng quyền lợi của người dân độc lập, tự do” để bầu đại biểu Quốc hội, người đại diện cho quyền lợi của chính mình, để lập ra nhà nước của mình, do mình và vì mình...
Xem tiếp
Để công chúng không bị “lệch chuẩn” Để công chúng không bị “lệch chuẩn”
QĐND - Trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, văn học-nghệ thuật (VHNT) là mặt trận tiên phong. Với đặc trưng của từng lĩnh vực, việc nhận diện những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong VHNT rất khó khăn, phức tạp.
Xem tiếp
Đại tướng “sáng trong như ngọc”Đại tướng “sáng trong như ngọc”
QĐND - Nhân dịp kỷ niệm 107 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Báo QĐND Cuối tuần trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số cảm nhận, chia sẻ, đánh giá về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Lê Đức Anh và Đại tướng Chu Huy Mân...
Xem tiếp
Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông trong thập kỷ tới Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông trong thập kỷ tới
QĐND - Kết cấu hạ tầng giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay của đất nước ta. Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có đồng bộ mới đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách với chi phí thấp.
Xem tiếp
Để có tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp đổi mới!Để có tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp đổi mới!
QĐND - Đối sánh nhiều lý thuyết về tác phẩm văn học trên thế giới hiện nay chúng tôi nhận thấy quan niệm của Bác Hồ-mà Bác gọi là “tác phẩm hay”, vừa khái quát vừa cụ thể hơn cả.
Xem tiếp
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnhXây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
QĐND - Hiện nay, cùng với môi trường sinh thái và môi trường xã hội, môi trường văn hóa giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của nhiều quốc gia.
Xem tiếp
Đặt ra chuẩn mực văn hóa cho cán bộ, đảng viênĐặt ra chuẩn mực văn hóa cho cán bộ, đảng viên
QĐND - Trong điều kiện chưa có hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam được công nhận một cách chính thống và rộng rãi thì câu hỏi ai đặt ra chuẩn mực văn hóa cho cán bộ, đảng viên có lẽ phải trả lời là: Không ai cả!
Xem tiếp
Tình bạn, tình đồng chí cảm động và vĩ đại Tình bạn, tình đồng chí cảm động và vĩ đại
QĐND - Vĩ nhân nào cũng đều xuất hiện trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể nhất định. Họ có sự nghiệp, nhân cách, hành vi góp phần làm biến đổi một hay nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đương thời.
Xem tiếp
Mấy ý kiến về đổi mới công tác đào tạo cán bộ Mấy ý kiến về đổi mới công tác đào tạo cán bộ
QĐND - “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” (Hồ Chí Minh). Bất cứ thời kỳ nào, cán bộ cũng vẫn là cái gốc của chính sự. Nhưng yêu cầu cụ thể của từng thời kỳ lại rất khác nhau. Đổi mới công tác cán bộ lại là việc vô cùng khó khăn, phải bắt đầu từ việc cơ bản, từ nền tảng, từ gốc, đó là đổi mới công tác đào tạo.
Xem tiếp
go top