Để đẩy lùi đại dịch này, mỗi người dân hãy phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam, chủ động, sáng tạo, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch một cách hiệu quả, thiết thực nhất, như lời Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi: “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch Covid-19”.

Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm tranh cổ động hưởng ứng cuộc chiến đấu của toàn dân với đại dịch Covid-19.

Tranh cổ động của họa sĩ MẠNH TIẾN-HÀ HUY CHƯƠNG