Mùa nắng nóng năm nay đến sớm, dự báo tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ tiếp tục diễn biến gay gắt trên diện rộng. Đây là những mối đe dọa trực tiếp đến tình trạng thiếu điện, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

Chúng ta đã có nhiều mô hình, chương trình, chiến dịch truyền thông kêu gọi tiết kiệm điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít khách hàng vẫn có quan niệm an ninh năng lượng là việc của Nhà nước. Tình trạng lãng phí điện vẫn xảy ra ở nhiều lúc, nhiều nơi.

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã trở thành Chương trình hành động quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện thắng lợi chương trình trong giai đoạn 2019-2030, các cấp, ngành, địa phương phải chung tay thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, trong đó vai trò từ mỗi người dân, khách hàng là vô cùng quan trọng.

Tiết kiệm điện không chỉ có “tắt” mà phải “bật” có trách nhiệm. Bật máy lạnh ở mức 26-27 độ C và bật thêm quạt điện. Những lưu ý theo kêu gọi của EVN là những thao tác rất đơn giản, ai cũng có thể làm. Nếu tất cả người dân, khách hàng cả nước cùng có ý thức tự giác, đồng lòng tiết kiệm điện như tinh thần đoàn kết, thống nhất chống “giặc” Covid-19 thì hiệu quả đạt được trong tiết kiệm điện là rất lớn. An ninh năng lượng quốc gia cũng sẽ được củng cố, bảo đảm từ chính những hành động nhỏ, ý nghĩa lớn như vậy.

PHAN TÙNG SƠN