Nhưng 1 tỷ cây xanh quy ra diện tích sẽ tương đương hơn 300.000ha rừng, một con số không hề nhỏ. Cho nên, việc này đòi hỏi từng ngành, từng địa phương, từng người phải có kế hoạch bài bản, khoa học, trồng cây thiết thực, hiệu quả, chăm cây chu đáo.

leftcenterrightdel
Bộ đội biên phòng hưởng ứng Tết trồng cây. (Ảnh minh họa) 

Thấy rõ lợi ích nhiều mặt của việc trồng rừng, cũng như những khó khăn trong việc giữ rừng, nên từ năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau chỉ thị trên, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tổ chức rà soát kết hợp với kiểm tra thực địa 3.630 dự án đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng với tổng diện tích (theo đề nghị của các địa phương) gần 184.000ha rừng. Trong đó, có gần 40.000ha rừng tự nhiên, hơn 74.000ha rừng trồng, gần 14.000ha đất chưa có rừng, hơn 56.000ha diện tích đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng... Qua rà soát, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ chỉ chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng 133 dự án (bằng 3,66%) với diện tích 3.325ha (bằng 1,81%). Tóm lại, nhờ có Chỉ thị số 13-CT/TW, chúng ta đã giữ lại được khoảng 180.000ha rừng.

Sức mạnh, hiệu lực của Chỉ thị số 13-CT/TW cho thấy, cùng với trồng rừng, chúng ta phải ra sức giữ rừng. Sự nghiệp này cần có sự lãnh đạo của Đảng và các cấp ủy đảng. Chỉ có như vậy, mục tiêu giữ ổn định tỷ lệ che phủ rừng 42% và trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của nước ta mới có thể trở thành hiện thực.

THANH HÀ